Bezpieczeństwo - AUTO GAZ 100% Profesjonalne instalacje autogazu - LPG Grajewo

Przejdź do treści

Menu główne:

Bezpieczeństwo

Gaz i bezpieczeństwo 

Zastanawiasz się dlaczego gaz jest jednym z najwydajniejszych źródeł energii? 
Chcesz wiedzieć jak zadbać o prawidłową wentylację albo jak postępować w przypadku ulatniania się gazu? 
W tym dziale znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć, używając butli z gazem.

Uwaga! Zanim jednak zaczniesz czytać poniższe odpowiedzi, zapamiętaj, że najważniejszym elementem przy podłączaniu butli z gazem jest uszczelka. To ona decyduje o tym, czy jesteśmy bezpieczni! Jeżeli podłączasz butlę bez uszczelki - ryzykujesz wybuchem. Dowiedz się więcej o uszczelce.

1. 3 powody dla których warto wybrać gaz.
Gaz, którego używasz (skroplony gaz płynny), to mieszanina węglowodorów, które pod wpływem niewielkiego ciśnienia skraplają się i przechodzą w fazę płynną. Znacznie ważniejsze od definicji chemicznej jest jednak, abyś posiadał praktyczną wiedzę na temat gazu płynnego, czyli zdawał sobie sprawę, że jest to najwydajniejsze źródło energii, bezpieczne i przyjazne dla środowiska. Co to oznacza dla Ciebie? Przede wszystkim to, że oszczędzasz. Gaz płynny odznacza się bardzo wysoką wartością opałową, czyli ilością ciepła uzyskaną przy spalaniu jednego kilograma paliwa. Jest pod tym względem bardziej wydajny niż węgiel czy gaz ziemny (jest ok. 2,5 razy bardziej kaloryczny od gazu ziemnego). Ta wydajność jest bardzo mocno związana z jakością gazu i bezpieczeństwem. Bezpieczny gaz to taki, którego skład w mieszaninie propan-butan jest na poziomie 50-70% wagowych butanu i minimum 25-50% wagowych propanu. Certyfikowany gaz spełnia tę normę a zarazem zapewnia maksymalną wydajność mieszaniny propan-butan, czyli oszczędność Twoich pieniędzy. Ponadto niskiej jakości gaz może wydzielać podczas spalania szkodliwe substancje. Dobrej jakości gaz jest przyjazny dla środowiska. Podczas spalania wydziela znacznie mniej dwutlenku węgla, tlenków azotu, sadzy i popiołu, niż przy zastosowaniu innych paliw. Jego spaliny nie zawierają tlenków siarki, będących przyczyną powstawania kwaśnych deszczy. Dzięki płynnemu gazowi w Twoim domu i firmie Ty też możesz przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.
2. Gdzie i jak powinienem umieścić butlę?
Umiejscowienie butli jest pierwszym z elementów bezpiecznego użytkowania. Przy wyborze miejsca dla butli sprawdź, czy:
 • pomieszczenie znajduje się powyżej poziomu gruntu – nie może to być piwnica;
 • podłoże jest suche i czyste – aby nie dopuścić do skorodowania stóp butli, co grozi nieszczelnością;
 • temperatura w pomieszczeniu nie przekracza 35°C;
 • wszelkie urządzenia wydzielające ciepło znajdują się w odległości co najmniej 1,5 metra od butli;
 • w sąsiedztwie butli nie znajdują się urządzenia iskrzące – takie jak gniazdka, włączniki oświetlenia, liczniki zużycia prądu i inne urządzenia elektryczne;
 • w pobliżu butli nie ma okien piwnicznych, otworów kanalizacyjnych i kratek ściekowych.
Gaz płynny jest cięższy od powietrza, dlatego nie należy przechowywać i użytkować butli gazowych w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu!
Gdy już upewnisz się, że wybrane miejsce spełnia te warunki, pamiętaj by butlę:
 • postawić pionowo;
 • zabezpieczyć przed przewróceniem bądź uderzeniem.
Butli gazowej nie wolno toczyć!
3. Jak bezpiecznie mogę podłączyć butlę?
Podłączenie butli najlepiej jest zlecić wykwalifikowanemu monterowi – pracownikowi dostawcy. Jeśli jednak musisz zrobić to sam, postępuj według tej instrukcji.
Zanim jeszcze przystąpisz do podłączania, pamiętaj że:
 • podczas podłączania butli nie wolno palić papierosów i używać otwartego ognia;
 • przed odłączeniem pustej butli należy zamknąć zawór podłączonego urządzenia, a następnie zawór butli (obrót pokrętła zaworu w prawo);
 • należy zakręcić plastikową zaślepkę na zawór pustej butli;
 • pustą butlę należy traktować jak pełną.
Aby podłączyć nową butlę:
 • usuń plombę foliową z zaworu butli;
 • upewnij się, że zawór butli jest zakręcony;
 • odkręć plastikową zaślepkę;
 • jeśli podczas odkręcania plastikowej zaślepki gaz będzie się ulatniał i nie da się zakręcić zaworu, to należy ponownie zakręcić zaślepkę do pełnego uszczelnienia i butlę zwrócić;
 • sprawdź, czy w wylocie zaworu znajduje się gumowa uszczelka (zabronione jest zakładanie uszczelek dodatkowych);
 • przykręć reduktor do zaworu butli (w lewo);
 • odkręć zawór butli powoli – wystarczy jeden obrót;
 • sprawdź szczelność połączenia reduktora z butlą (np. za pomocą testera lub roztworu mydlanego) - nie używaj do tego celu płomienia;
 • zapal palnik kuchenki gazowej i zaworem butli wygaś płomień i wyłącz palnik. W ten sposób sprawdziłeś prawidłowe działanie zaworu butli.
4. O czym jeszcze muszę pamiętać przy podłączaniu butli ?
Sprawdź jakość uszczelki i w razie potrzeby wymień ją.
Jeśli nie masz zapasowej? - zwróć się do nas. Wyposażymy Cię w zapas uszczelek.
Nie otwieraj zaworu butli bez podłączonego reduktora ciśnienia.
Nie używaj butli z nieszczelnym połączeniem zaworu z reduktorem.
Przy niesprawnym zaworze lub uszkodzonej butli, zakręć zawór butli (w prawo), odłącz ją od urządzenia, zakręć plastikową zaślepkę, wynieś na zewnątrz, i zawiadom dostawcę gazu.
Nigdy nie sprawdzaj szczelności instalacji przy pomocy zapalniczki czy jakiegokolwiek innego źródła ognia. Do tego celu używaj tylko roztworu wody z mydłem bądź specjalnego testera.
5. Jak powinienem przechowywać nieużywaną butlę?
Butla gazowa zarówno pełna, jak i pusta, musi być przechowywana w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Zawór powinien być zaślepiony plastikową nakrętką. Pamiętaj, że jeśli butla nie jest podłączona do żadnego urządzenia, nie może być przechowywana w pomieszczeniu mieszkalnym. Uważaj, by zawór nie został uszkodzony, nigdy też nie wykręcaj zaworu z butli. Wietrz regularnie pomieszczenie, w którym stoi butla. Ponieważ gaz płynny jest cięższy od powietrza, pomieszczenie do przechowywania butli musi być zlokalizowane powyżej poziomu otaczającego terenu. Piwnica jest złym miejscem do przechowywania pełnych butli, gdyż znajduje się poniżej poziomu gruntu, jest mało przewiewna a powietrze jest dość wilgotne. Podobnie nie należy przechowywać butli LPG w garażach, pralniach, klatkach schodowych oraz w pobliżu kratek ściekowych. Pamiętaj o tym, aby butle puste traktować tak samo jak pełne.
6. Jak mam zadbać o prawidłową wentylację?
Spalanie gazu płynnego nie grozi zatruciem, jeśli tylko zapewniona jest prawidłowa wentylacja. Wówczas składniki gazu spalają się całkowicie, powstaje dwutlenek węgla CO2 oraz para wodna H2O, jest to spalanie zupełne. W przeciwnym wypadku słaby dostęp powietrza doprowadza do niezupełnego spalania gazu, w wyniku czego może powstać tlenek węgla CO, czyli czad. Zupełne spalanie następuje wówczas, gdy ilość powietrza doprowadzonego do spalania jest równa lub większa od teoretycznie potrzebnej. 
Aby uniknąć ryzyka powstawania czadu pamiętaj o tym, by:
 • doprowadzać świeże powietrze poprzez regularne wietrzenie albo zainstalowanie nawiewnika okiennego lub ściennego;
 • nigdy nie zasłaniać kratek wentylacyjnych;
 • co jakiś czas należy wyregulować palniki gazowe kuchenki;
 • okresowo zlecać kominiarzowi skontrolowanie kanału spalinowego komina oraz kratek wentylacyjnych.
 • Warto jest założyć w domu czujniki gazu, które pozwalają na ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem już przy niskim stężeniu czadu w powietrzu.
7. Jak mam postępować w przypadku ulatniania się gazu?
Jeżeli podejrzewasz, że ulatnia się gaz, zachowaj spokój i działaj:
 • zamknij natychmiast zawór butli (w prawą stronę);
 • otwórz szeroko okna i drzwi tak, aby spowodować przewiew;
 • nie używaj otwartego ognia;
 • nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych i światła;
 • jeśli to konieczne odłącz butlę od urządzenia gazowego i wynieś na zewnątrz budynku;
 • powiadom osoby mieszkające w pobliżu o zagrożeniu;
 • nie posługuj się telefonem (nawet komórkowym) w mieszkaniu;
 • powiadom dostawcę gazu.
8. Jak mogę sprawdzić czy użytkuję bezpieczną butlę?
Aby butla na gaz była bezpieczna w użyciu musi spełniać pewne warunki. Przede wszystkim powinna pochodzić od renomowanego, znanego Ci producenta. Na zaworze musi być założona plomba, która identyfikuje producenta, potwierdza pozytywne przejście testów bezpieczeństwa oraz zawiera informację, w której rozlewni gazu została napełniona. Butla musi być zbadana przez jednostkę kontrolną UDT, powinna mieć jej znak, określoną datę następnego badania technicznego oraz informację o rodzaju gazu. Jej tabliczka znamionowa musi być czytelna. Butle od sprawdzonych, renomowanych firm gwarantują najwyższą szczelność.
9. Kiedy butla nie nadaje się do użytku?
Butla nie nadaje się do użytku, jeśli:
 • osłony z uchwytami do przenoszenia są uszkodzone;
 • korpus ma wgniecenia;
 • stopy są uszkodzone – szczególnie jeśli są to uszkodzenia wywołane korozją.
10. Jak powinienem transportować butle gazowe?
Bezpieczny transport butli gwarantuje, że nie ulegnie ona uszkodzeniu, mogącemu zagrozić Twojemu bezpieczeństwu. Butla musi być przewożona w pozycji pionowej, dlatego powinna być odpowiednio zabezpieczona. Butle gazowe zarówno pełne, jak i puste, można przewozić każdym samochodem, jeżeli ich masa brutto nie przekracza 300 kg. W czasie transportu zabrania się używania otwartego ognia i palenia tytoniu. Butli nie wolno rzucać, przewracać, toczyć i uderzać - dlatego tak ważny jest wybór odpowiedzialnego dostawcy.
11. Jakie są zagrożenia związane z kupowaniem gazu od nielegalnego dostawcy?
Nieuczciwi dostawcy sprzedają taniej, gdyż kupują gaz gorszej jakości i nie ponoszą kosztów związanych z utrzymaniem i serwisowaniem butli. Przekłada się to na zagrożenie Twojego życia, zdrowia i mienia. Nielegalnie napełniana butla może być nieszczelna, co skutkuje ulatnianiem się gazu bądź też nieprawidłowo napełniona - przepełniona, co grozi wybuchem. Tylko butle napełniane przez rzetelne firmy, działające w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są w pełni bezpieczne.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego