Gaz w domu - AUTO GAZ 100% Profesjonalne instalacje autogazu - LPG Grajewo

Przejdź do treści

Menu główne:

Gaz w domu
Bezpieczne dostawy gazu to fundament, na którym budujemy współpracę z naszymi Klientami.
Zależy nam na tym, aby każdy czuł się bezpiecznie używając butli z logo GASPOL ENERGY.
Jednak to nie jedyny atut naszej firmy.


Dlaczego jeszcze warto wybrać GASPOL ENERGY?

Gaz w butli jest całkowicie bezpieczny, jeśli jest użytkowany zgodnie z zasadami. Każda właściwie napełniona butla powinna mieć kolor inny niż czerwony, który jest zastrzeżony wyłącznie do butli przeciwpożarowych (gaśnic). Kolor butli powinien pokrywać całą butlę. Na każdej butli powinna znajdować się tabliczka znamionowa z informacją o ciężarze netto butli i maksymalnej ilości (wadze) gazu w butli oraz datą ważnej legalizacji. Dostarczane przez nas butle posiadają zaślepkę na zaworze zabezpieczającą gaz przed wyciekiem w razie przypadkowego odkręcenia zaworu butli oraz folię termokurczliwą (plombę) na zaworze butli, która świadczy o tym, że butla jest pełna, a także identyfikuje firmę napełniającą. Nazwa firmy napełniającej na folii powinna być zgodna z nazwą namalowaną na butli.

Bezpieczeństwo
Pewność, że jesteś bezpieczny, korzystając z butli z gazem ma kluczowe znaczenie. Dlatego właśnie stworzyliśmy bezpieczne dostawy gazu. Każdą butlę sprawdzamy przed wymianą, a podłączenia dokonuje profesjonalny monter. Butle są przechowywane i transportowane w optymalnych, kontrolowanych naszymi procedurami warunkach.

Wybierając GASPOL ENERGY, wybierasz bezpieczeństwo swoje, Twojej rodziny, Firmy... Decyzja o wyborze dystrybutora gazu jest bardzo ważna, jednak na niej kwestie bezpieczeństwa się nie kończą. Sprawdź w dziale bezpieczeństwo, co jeszcze jest istotne, gdy używasz butli z gazem. Na bezpieczeństwo warto też spojrzeć z innej strony - z perspektywy zaufania do Firmy, jej rzetelności.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego